Wydziały

I Wydział Cywilny

Rozpoznawanie spraw cywilnych w I instancji.

Sekcja Rodzinna

Rozpoznawanie w I instancji spraw o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa.

II Wydział Karny

Rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa karnego.

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Sprawy penitencjarne i nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.

IV Wydział Cywilny Odwoławczy

Rozpoznawanie w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego.

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujące obszar właściwości tego Sądu.

VI Wydział Karny Odwoławczy

Rozpoznawanie w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego.