Spotkanie sędziów z mediatorami.

Dnia 4 stycznia 2017r. odbyło się spotkanie sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku z mediatorami działającymi na terenie okręgu słupskiego. Celem tego spotkania była prezentacja sędziom, zainteresowanym instytucją mediacji, umiejętności i doświadczenia mediatorów w zakresie mediacji. Spotkanie służyć miało również przybliżeniu środowisk sędziowskich i mediacyjnych oraz nawiązaniu współpracy w dążeniu do profesjonalizacji instytucji mediacji w postępowaniu sądowym. Uczestnicy spotkania zaakceptowali pomysł cyklicznych spotkań w Sądzie Okręgowym w Słupsku celem wypracowania dobrych praktyk zmierzających do sprawnego i realnego funkcjonowania mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów.

Rejestr zmian dla: Spotkanie sędziów z mediatorami.