BadanieSatysfakcji

E-ankieta badania satysfakcji interesanta w Sądzie Okręgowym w Słupsku
Wypełniono 0% tej ankiety
0%
100%

Badanie satysfakcji interesanta

* Jak często korzysta Pani/Pan z obsługi świadczonej przez tutejszy Sąd?
Wybierz właściwe odpowiedzi
*

W jakim zakresie korzystał/a Pani/Pan z usług Biura Obsługi Interesantów?

Wybierz właściwe odpowiedzi
* Jaką grupę Interesantów Pani/Pan reprezentuje?
Wybierz właściwe odpowiedzi
* Który sposób kontaktu z Sądem jest dla Pani/a najdogodniejszy?
Wybierz właściwe odpowiedzi
* Jak ocenia Pani/Pan poziom obsługi w Biurze Obsługi Interesantów  w następujących obszarach:
  Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle
Szybkość i sprawność obsługi
Uprzejmość i kultura osobista pracowników
Poziom wiedzy pracowników umożliwiający uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi
Dostępność formularzy i druków
Czytelność druków i uzyskanie od pracownika Biura Obsługi Interesantów stosownych instrukcji do ich wypełnienia
* Jak ocenia Pani/Pan wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku Sądu?
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
* Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez Biuro Obsługi Interesantów?