KOMUNIKAT dla interesantów Krajowego Rejestru Karnego.

Zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można skierować drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.

Szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronach: ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl.

Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków do Krajowego Rejestru Karnego znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kontakt-krk.

Rejestr zmian dla: KOMUNIKAT dla interesantów Krajowego Rejestru Karnego.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
Zamieszczenie.