Język migowy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243) Sąd Okręgowy w Słupsku informuje, że w przypadku chęci skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM lub SKOGN) osoba uprawniona, proszona jest o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych)

1. osobiście: w Biurze Obsługi Interesanta

2. w formie pisemnej na adres:

Sąd Okręgowy w Słupsku

Oddział Administracyjny

Ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

 

3. za pośrednictwem faksu na numer: 59 84 69 567

4. za pośrednictwem poczty elektronicznej:

boi@slupsk.so.gov.pl

poczta@slupsk.so.gov.pl

 

Sąd Okręgowy w Słupsku zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

W sytuacji braku możliwości zrealizowania świadczenia, sąd zawiadomi osobę uprawnioną podając uzasadnienie, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi. Prawo powyższe może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa powyżej, podmioty zobowiązane nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN przez osoby przybrane.

 

Zarządzenie nr A-0001-3/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w celu zapewnienia osobie uprawnionej dostępu do świadczenia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

Rejestr zmian dla: Język migowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
zamieszczenie