Informacja dotycząca pism i korespondencji.

  1. Pisma kierowane do sądu można złożyć osobiście wrzucając je do skrzynki podawczej w godzinach urzędowania sądu od 7:30 do 15:00.
  2. Skrzynka podawcza umieszona jest w przedsionku znajdującym się przy wejściu do sądu.
  3. Korespondencję składaną za pośrednictwem skrzynki podawczej Sądu Okręgowego w Słupsku należy zabezpieczyć poprzez umieszczenie jej w zamkniętej kopercie.
  4. Osoba składająca pismo za pośrednictwem skrzynki podawczej nie otrzyma potwierdzenia złożenia tego dokumentu.
  5. Korespondencja zostanie opatrzona prezentatą z datą wpływu faktycznego do sądu.
  6. Korespondencja zostanie przekazana do właściwego wydziału z dwudniowym opóźnieniem z uwagi na okres kwarantanny, któremu podlega.
  7. Po trzech dniach jest możliwość uzyskania informacji telefonicznej przez Biuro Obsługi Interesanta w sprawie złożonej korespondencji.
  8. Skrzynka Podawcza Sądu Okręgowego w Słupsku będzie opróżniana przez pracownika sądu raz dziennie po godz. 15.

Rejestr zmian dla: Informacja dotycząca pism i korespondencji.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-19
Publikacja w dniu:
2020-05-19
Opis zmiany:
Zamieszczenie.