Międzynarodowy Dzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji.

 

W roku 2005 z inicjatywy amerykańskiego stowarzyszenia Association for Conflict Resolution ustanowiono Międzynarodowy Dzień Rozwiązywania Konfliktów, obchodzony w każdy trzeci czwartek października. Święto to ma służyć pogłębianiu społecznej świadomości o pokojowych metodach rozwiązywania konfliktów (negocjacjach, mediacjach, arbitrażu, itp.) oraz uświadomieniu opinii publicznej korzyści z ich stosowania. Ma także na celu uhonorowanie osób zaangażowanych w rozpowszechnianie pozasądowych metod rozwiązywania konfliktów i sporów, a wśród nich w szczególności mediatorów i ich znaczenia dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, opartego na dialogu i porozumieniu.

 

W Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony jest od 2008 roku. Jego inicjatorką była nieodżałowanej pamięci dr Janina Waluk, człowiek wielkiej miary i dobroci, społecznik, działaczka opozycji antykomunistycznej, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i wieloletni pracownik Kancelarii Senatu RP. Doktor Janina Waluk była niestrudzoną propagatorką idei mediacji i alternatywnych (pozasądowych) sposobów rozwiązywania konfliktów, jednym z założycieli Polskiego Centrum Mediacji i Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, pierwszym przewodniczącym Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Nie doczekała pierwszego święta mediacji w Polsce, zmarła 2 kwietnia 2008 roku, na Powązki odprowadzały ją rzesze przyjaciół z wielu środowisk i organizacji społecznikowskich oraz przedstawiciele prezydium Sejmu i Senatu RP. Jednak jej idea została urzeczywistniona i w roku 2010, w dniu 21 października, po raz trzeci świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Mediacji.

 

W październiku, w okresie święta mediacji, w całej Polsce organizowane są konferencje i seminaria propagujące ideę mediacji jako skutecznej alternatywy dla sądowego rozstrzygania konfliktów, a mediatorzy prowadzą szeroką akcję informacyjną w sądach, prokuraturach, urzędach, centrach pomocy rodzinie, na placach i ulicach miast.

 

W 2010 roku Sąd Okręgowy w Słupsku włączył się do obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji poprzez organizację konferencji pod hasłem „Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości” adresowanej do sędziów, prokuratorów, policjantów, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy służby więziennej i mediatorów. W konferencji wezięli udział najwybitniejsi polscy specjaliści w zakresie mediacji oraz sędziowie i przedstawiciele innych korporacji prawniczych, którzy w swojej codziennej praktyce wykorzystują postępowanie mediacyjne.

Rejestr zmian dla: Międzynarodowy Dzień Mediacji