Informacja dla biegłych sądowych w związku ze zmianą wysokości stawek wynagrodzenia od 06.05.2013 r.

W związku z wejściem w życie od 6 maja 2013 r. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postepowaniu cywilnym (Dz.U. z 2013 r. nr 518) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2013 r. nr 508) zmieniła się wysokość obowiązujących stawek:

 

Stawki za 1 godz. pracy biegłego od 6 maja 2013 r.

 

kwota bazowa na 2013 r. 1766,46 zł

od 1,28 % kwoty bazowej (1,28%x1766,46 zł=22,61 zł)

do 1,81 % kwoty bazowej (1,81%x1766,46 zł= 31,97 zł)

 

Stawki podwyższone o 50%/ w razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii

od 1,28 % kwoty bazowej (1,28%x1766,46 zł=22,61zł + 50%x22,61zł=33,92 zł)

do 1,81 % kwoty bazowej (1,81%x1766,46 zł= 31,97 zł +50%x31,97 zł=47,96 zł)

 

% kwoty bazowej

wysokość stawki

wysokość stawki podwyższonej o 50 %

od 1,28% do 1,81 %

od 22,61 zł do 31,97 zł

od 33,92 zł do 47,96 zł

 

 

Stawki dla biegłych posiadających tytuł naukowy

profesor

3,93%

69,42 zł

doktor habilitowany

3,08%

54,41 zł

doktor

2,55%

45,04 zł

 

 

Stawki dla biegłych z zakresu daktylologii

za tłumaczenie  z języka migowego oraz innych środków komunikowania

1,69%

 

29,85 zł

za tłumaczenie na język migowy oraz inne środki komunikowania

2,21%

39,04 zł

 

 

Rejestr zmian dla: Informacja dla biegłych sądowych w związku ze zmianą wysokości stawek wynagrodzenia od 06.05.2013 r.