Ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2017 roku.

Do Sądu Okręgowego w Słupsku składane są pisma o charakterze petycji dotyczące tej samej sprawy - petycja w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Słupsku oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”.

Pierwsza petycja wpłynęła w dniu 16 stycznia 2017r.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

W załączeniu treść petycji wraz z załącznikami.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.


Petycja - treść

zal_nr_1_Raport_RF_Kredyty_walutowe

zal_nr_2_dyrektywa_93-13_UE

zal_nr_3_sprostowanie_D93-13-uokik

zal_nr_4_eur_lex_sprostowanie_D93-13

zal_nr_5_istotny_poglad_UOKiK_mBank

zal_nr_6_istotny_poglad_UOKiK_Eurobank

zal_nr_7_istotny_poglad_RF_BankMillenium

zal_nr_8_petycja_MS_szkolenia_dla_sedziow

zal_nr_9_odp_MS_na_petycje

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2017 roku.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-03-24
Publikacja w dniu:
2017-03-24
Opis zmiany:
aktualizacja treści podstrony