Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

przyjmuje interesantów:
 • w poniedziałek: 8.00 - 18.00;
 • we wtorek – piątek: 8.00 - 16.00;

ul. Zamenhofa 7, pok. 14

76-200 Słupsk 

(59) 846 94 15

fax:(59) 841 02 77

e-mail: krk@slupsk.so.gov.pl

 

Formularze:

 • „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”

(dokument w formacie RTF) , (dokument w formacie PDF)

 

 • „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”

(dokument w formacie RTF) , (dokument w formacie PDF)

 

Z dniem 1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, które zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego(Dz. U. Nr 151, poz. 1468).

Od dnia 1 LIPCA 2014r.

 • OPŁATA ZA WYDANIE INFORMACJI O OSOBIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO
 • OPŁATA ZA WYDANIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYNOSI 30 ZŁ


OD DNIA 1 LIPCA 2014 R. POWYŻSZĄ OPŁATĘ WNOSI SIĘ W JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW:

 • W FORMIE ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ,

 • GOTÓWKĄ W KASIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB SĄDU,

 • NA RACHUNEK MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa, PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

 

Krajowy Rejestr Karny został utworzony w celu gromadzenia informacji o osobach:

 • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;
 • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych;
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
 • poszukiwanych listem gończym;
 • tymczasowo aresztowanych;
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Oceń jakość obsługi

Rejestr zmian dla: Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-09
Opis zmiany:
informacja o zmianie godzin
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Magdalena Miklińska
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2014-10-09
Publikacja w dniu:
2014-10-09
Opis zmiany:
Dodano link do ankiety
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2014-06-27
Publikacja w dniu:
2014-06-27
Opis zmiany:
aktualizacja, dodano informację o opłatach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2013-08-06
Publikacja w dniu:
2013-08-06
Opis zmiany:
zmiana lokalizacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2012-05-08
Publikacja w dniu:
2012-05-08
Opis zmiany:
zmiana lokalizacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-01-01
Publikacja w dniu:
2011-01-01
Opis zmiany:
b/d