Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

przyjmuje interesantów:

 • w poniedziałek: 8.00 - 18.00;
 • we wtorek – piątek: 8.00 - 16.00;

ul. Zamenhofa 7, pok. 14

76-200 Słupsk

 

(59) 846 94 15

fax:(59) 841 02 77

e-mail: krk@slupsk.so.gov.pl

 

Formularze:

 • „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”

(dokument w formacie RTF) , (dokument w formacie PDF)

 

 • „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”

(dokument w formacie RTF) , (dokument w formacie PDF)

 

Krajowy Rejestr Karny został utworzony w celu gromadzenia informacji o osobach:

 • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;
 • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych;
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
 • poszukiwanych listem gończym;
 • tymczasowo aresztowanych;
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Drukuj informację