Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

przyjmuje interesantów:

 • w poniedziałek: 8.00 - 18.00;
 • we wtorek – piątek: 8.00 - 16.00;

ul. Zamenhofa 7, pok. 14

76-200 Słupsk

 

(59) 846 94 15

fax:(59) 841 02 77

e-mail: krk@slupsk.so.gov.pl

 

Formularze:

 • „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”

(dokument w formacie RTF) , (dokument w formacie PDF)

 

 • „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”

(dokument w formacie RTF) , (dokument w formacie PDF)

 

 

Z dniem 1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, które zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego(Dz. U. Nr 151, poz. 1468).

 

Od dnia 1 LIPCA 2014r.

 • OPŁATA ZA WYDANIE INFORMACJI O OSOBIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO
 • OPŁATA ZA WYDANIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYNOSI 30 ZŁ


OD DNIA 1 LIPCA 2014 R. POWYŻSZĄ OPŁATĘ WNOSI SIĘ W JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW:

 

 • W FORMIE ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ,
 • GOTÓWKĄ W KASIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB SĄDU,
 • NA RACHUNEK MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI:
 • Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  NBP O/O Warszawa, PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
  Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa

   

  W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

   

  Krajowy Rejestr Karny został utworzony w celu gromadzenia informacji o osobach:

  • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
  • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
  • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;
  • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych;
  • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
  • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
  • poszukiwanych listem gończym;
  • tymczasowo aresztowanych;
  • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

  W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości.

   

  Oceń jakość obsługi

  Drukuj informację