Archiwum zakładowe

ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, tel.: (0-59) 846 94 25

Przedmiot działalności i kompetencje

Archiwum zakładowe - zajmuje się przejmowaniem dokumentacji i innych źródeł informacji niepotrzebnych do bieżącego urzędowania, czasowym ich przechowywaniem, zabezpieczaniem, ewidencjonowaniem, udostępnianiem, brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej i przekazywaniem materiałów archiwalnych do właściwego terytorialnie archiwum państwowego w trybie określonym w Załączniku do Zarządzenia Nr A-0001-5/06 Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 20.04.2006r. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Sądu Okręgowego w Słupsku.

 

Bezpośredni nadzór nad działalnością archiwum zakładowego Sądu Okręgowego w Słupsku sprawuje kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Słupsku, któremu archiwum jest podporządkowane organizacyjnie.

 

Nadzór merytoryczny nad działalnością archiwum zakładowego sprawuje Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku.

Rejestr zmian dla: Archiwum zakładowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2019-03-27
Publikacja w dniu:
2019-03-27
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-01-01
Publikacja w dniu:
2011-01-01
Opis zmiany:
b/d