Legalizacja dokumentów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 roku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1657) ze zmianami) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Słupsku oraz sądów rejonowych w okręgu, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu sądu okręgowego, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonuje Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku lub upoważniony przez niego sędzia.

 

Za wyżej wymienione czynności w świetle przepisów o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami) za każde poświadczenie podpisu notariusza / sędziego / urzędnika na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł – płatną wyłącznie na konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku.

 

Urząd Miejski w Słupsku

Plac Zwycięstwa 3

Nr rachunku BRE BANK S.A.35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

Rejestr zmian dla: Legalizacja dokumentów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-10-24
Publikacja w dniu:
2017-10-24
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Magdalena Miklińska
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-09-29
Publikacja w dniu:
2016-09-29
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Magdalena Miklińska
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-09-29
Publikacja w dniu:
2016-09-29
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-10-06
Publikacja w dniu:
2015-10-06
Opis zmiany:
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-01-03
Publikacja w dniu:
2011-01-03
Opis zmiany:
b/d