Antymobbing

29 czerwca 2017 r. rozpoczął działalność jako organ pomocniczy Ministerstwa Sprawiedliwości - Zespół ds. przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych. Zespół został powołany do życia zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 12 czerwca 2017 r.

Problemy związane z występowaniem zjawiska mobbingu w sądzie można zgłaszać na adres: antymobbing@ms.gov.pl

Rejestr zmian dla: Antymobbing

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
Zamieszczenie.