Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym RODO, informuję, że:

 

Administrator danych

Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku

Ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

 

Inspektor ochrony danych

Katarzyna Jakubowska

tel. 693064318

e-mail: iod@slupsk.so.gov.pl

 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sąd m. in. w następujących celach:

 • sprawowanie wymiaru sprawiedliwości [art. 6 ust. 1 lit. e) RODO],
 • monitoring [art. 6 ust. 1 lit. e) RODO],
 • korespondencja kierowana do Sądu (np. skargi, wnioski, petycje) [art. 6 ust. 1 lit. a), c), e) RODO],
 • dostęp do informacji publicznej [art. 6 ust. 1 lit. a), c), e) RODO],
 • zamówienia publiczne [art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO],
 • zatrudnienie [art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO],
 • rekrutacja [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].

 

Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów sądowych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, finansów

publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym dobrowolne.

 

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Sąd danych osobowych, przysługują prawa:

 • prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-11-21
Publikacja w dniu:
2018-11-21
Opis zmiany:
Aktualizacja danych IOD
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-01-18
Publikacja w dniu:
2017-01-18
Opis zmiany:
Zamieszczenie