Obrót zagraniczny

Egzekucja alimentów w obrocie zagranicznym:

 

Agnieszka Kozłowska – inspektor ds. biurowości

 (59) 8469543

 

Sąd Okręgowy w Słupsku

Egzekucja alimentów w obrocie zagranicznym

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

 

 W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH EGZEKUCJI ALIMENTÓW NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE DROGĄ TELEFONICZNĄ LUB NA PIŚMIE.

 

Przedmiot działalności:

Prowadzenie spraw z zakresu dochodzenia roszczeń alimentacyjnych za granicą na podstawie:

  • Konwencji Nowojorskiej z dnia 20.06.1956r. o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą
  • Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 z dnia 18.12.2008r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych
  • umów dwustronnych.

Rejestr zmian dla: Obrót zagraniczny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-10
Publikacja w dniu:
2020-03-10
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-09-28
Publikacja w dniu:
2017-09-28
Opis zmiany:
Aktualizacja.