PRZYJAZNY POKÓJ PRZESŁUCHAŃ

„Przyjazny pokój przesłuchań” to pomieszczenie przeznaczone i specjalnie przystosowane do prowadzenia przesłuchań w warunkach przyjaznych osobie przesłuchiwanej, zapewniających jej możliwie największy komfort i poczucie bezpieczeństwa. Ma to kluczowe znaczenie przy zapobieganiu ponownemu doświadczaniu przez osoby pokrzywdzone lub będące świadkiem przestępstwa stresujących przeżyć.

Tego typu pokoje są niezastąpione w przypadku, gdy organy wymiaru sprawiedliwości mają do czynienia z osobami, które mogą być słuchane tylko jeden raz – dziećmi, ale także np. dorosłymi ofiarami przestępstw na tle seksualnym.

 

„Przyjazny pokój przesłuchań” składa się z dwóch pomieszczeń przedzielonych lustrem (popularnie zwane „lustrem weneckim”) pozwalającym na obserwację pomieszczenia bez kontaktu wizualnego z osobami w nim przebywającymi:

1) pokoju przesłuchań przeznaczonego dla osoby przesłuchiwanej, przesłuchującej oraz w razie potrzeby psychologa,

2) pokoju technicznego przeznaczonego dla stron, pełnomocników oraz innych uprawnionych osób.

Pokój wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt audiowizualny do rejestracji dźwięku i obrazu z przesłuchania.

 

„Przyjazny pokój przesłuchań” znajduje się w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku przy Starym Rynku 2 i może zostać udostępniony na potrzeby wszystkich Sądów Rejonowych podległych Sądowi Okręgowemu w Słupsku.

 

 

Aby zgłosić potrzebę skorzystania z „Przyjaznego pokoju przesłuchań” i umówić termin, należy skontaktować się z I Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów w Słupsku, tel. (59) 8469690.

 

W dniu 19 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Słupsku otrzymał certyfikat „Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci” nr 93, przyznany decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje. Oznacza to, iż pokój przesłuchań prowadzony przez Sąd Okręgowy w Słupsku spełnia standardy przyjaznego miejsca przesłuchiwania dzieci. Certyfikat został wręczony w Warszawie, podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw,” (19-20 października) organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje.

 

PRZYJAZNY POKÓJ PRZESŁUCHAŃ

Rejestr zmian dla: PRZYJAZNY POKÓJ PRZESŁUCHAŃ

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-03-23
Publikacja w dniu:
2016-03-23
Opis zmiany:
dodano informację o przyznaniu certyfikatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-03-23
Publikacja w dniu:
2015-03-23
Opis zmiany:
b/d