Majątek

 

Aktywa trwałe Sądu Okręgowego w Słupsku i sądów funkcjonalnych:SR w Bytowie i SR w Miastku wg stanu na 31.12.2017 r.

AKTYWA

WG BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

A.Aktywa trwałe

8 171 465,02 zł

I.Wartości niematerialne i prawne

202 603,55 zł

II.Rzeczowe aktywa trwałe

7 968 861,47 zł

1.Środki trwałe:

7 826 832,59 zł

1.1 Grunty

720 714,04 zł

1.2 Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej

4 968 788,64 zł

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny

1 921 891,34 zł

1.4 Środki transportu

70 400,34 zł

1.5 Inne środki trwałe

145 038,23 zł

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

142 028,88 zł

Rejestr zmian dla: Majątek

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-06-21
Publikacja w dniu:
2017-06-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-04-05
Publikacja w dniu:
2016-04-05
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-04-01
Publikacja w dniu:
2015-04-01
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2014-05-20
Publikacja w dniu:
2014-05-20
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2012-05-25
Publikacja w dniu:
2012-05-25
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Maria Chromcewicz
Dokument z dnia:
2011-08-09
Publikacja w dniu:
2011-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Maria Chromcewicz
Dokument z dnia:
2011-08-09
Publikacja w dniu:
2011-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Maria Chromcewicz
Dokument z dnia:
2011-08-09
Publikacja w dniu:
2011-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Maria Chromcewicz
Dokument z dnia:
2011-08-09
Publikacja w dniu:
2011-08-09
Opis zmiany:
b/d