Oddział Administracyjny

ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 2.7

tel.: (59) 846 94 02 i (59) 846 94 48

 

 

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Marlena Holweg

pok. 1.5

tel. (59) 84 69 450

 

 

Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Magdalena Miklińska

pok. 1.9

tel.: (59) 846 94 40

 

 

Specjalista do spraw kadrowych

pok. 1.7

tel. (059) 84 69 446

(59) 84 69 445

fax (59) 84 69 429

 

 

Obsługa biurowa Referatu d/s Wizytacji

pok. 2.6 i 2.8

tel. (59) 84 69 426 lub 540

 

 

W ramach Oddziału Administracyjnego działają:

Artykuły

 • Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt

  Biuro Obsługi Interesantów – prowadzi obsługę interesantów wszystkich wydziałów i jest miejscem pierwszego kontaktu interesanta z sądem, w którym można uzyskać najważniejsze informacje dotyczące przebiegu postępowania sądowego. Informacje udzielane są bezpośrednio lub telefonicznie.

   

  Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

  • udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
  • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
  • wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
  • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
  • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
  • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
  • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
  • udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

  Czytelnia Akt – do zadań której należy udostępnianie akt spraw sądowych, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk stronom i osobom upoważnionym, według zasad określonych w odrębnym zarządzeniu.

  Czytajwięcejo:
 • Biuro Podawcze

  Pisma adresowane do Sądu Okręgowego w Słupsku wpływają do Biura Podawczego.

  Czytajwięcejo:
 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

  Przyjmuje interesantów i wydaje zapytania lub wnioski o udzielenie informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych.

  Czytajwięcejo:
 • Archiwum zakładowe

  Przejmowanie dokumentacji i innych źródeł informacji niepotrzebnych do bieżącego urzędowania, czasowe ich przechowywanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, udostępnianie, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego terytorialnie archiwum państwowego.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-04-21
Publikacja w dniu:
2015-04-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych adresowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-04-08
Publikacja w dniu:
2015-04-08
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-03-13
Publikacja w dniu:
2015-03-13
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2013-06-07
Publikacja w dniu:
2013-06-07
Opis zmiany:
Zmiana numeracji pomieszczeń
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2012-01-04
Publikacja w dniu:
2012-01-04
Opis zmiany:
Dodano adres e-mail
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-01-01
Publikacja w dniu:
2011-01-01
Opis zmiany:
b/d