Oddział Administracyjny

ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 2.7

tel. (59) 846 94 02 i (59) 846 94 48

 


Kierownik Oddziału Administracyjnego

Marlena Holweg

pok. 1.5

tel. (59) 84 69 450

 

Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Magdalena Miklińska

pok. 1.9

tel. (59) 846 94 40

 

Specjalista do spraw kadrowych

pok. 1.7

tel. (059) 84 69 446

tel. (59) 84 69 445

fax (59) 84 69 429

 

Obsługa biurowa Referatu d/s Wizytacji

pok. 1.8

tel. (59) 84 69 513

 

W ramach Oddziału Administracyjnego działają:

Artykuły

 • Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt

  Biuro Obsługi Interesantów – prowadzi obsługę interesantów wszystkich wydziałów i jest miejscem pierwszego kontaktu interesanta z sądem, w którym można uzyskać najważniejsze informacje dotyczące przebiegu postępowania sądowego. Informacje udzielane są bezpośrednio lub telefonicznie.

   

  Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

  • udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
  • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
  • wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
  • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
  • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
  • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
  • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
  • udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

  Czytelnia Akt – do zadań której należy udostępnianie akt spraw sądowych, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk stronom i osobom upoważnionym, według zasad określonych w odrębnym zarządzeniu.

  Czytajwięcejo:
 • Biuro Podawcze

  Pisma adresowane do Sądu Okręgowego w Słupsku wpływają do Biura Podawczego.

  Czytajwięcejo:
 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

  Przyjmuje interesantów i wydaje zapytania lub wnioski o udzielenie informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych.

  Czytajwięcejo:
 • Archiwum zakładowe

  Przejmowanie dokumentacji i innych źródeł informacji niepotrzebnych do bieżącego urzędowania, czasowe ich przechowywanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, udostępnianie, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego terytorialnie archiwum państwowego.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-04-21
Publikacja w dniu:
2015-04-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych adresowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-04-08
Publikacja w dniu:
2015-04-08
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-03-13
Publikacja w dniu:
2015-03-13
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2013-06-07
Publikacja w dniu:
2013-06-07
Opis zmiany:
Zmiana numeracji pomieszczeń
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2012-01-04
Publikacja w dniu:
2012-01-04
Opis zmiany:
Dodano adres e-mail
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-01-01
Publikacja w dniu:
2011-01-01
Opis zmiany:
b/d