I C 356/18

Sąd Okręgowy w Słupsku

I Wydział Cywilny

 

Dnia 17 lipca 2019 r.

Sygn.akt. I C 356/18

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

 

           Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Marcina Machnikowskiego do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Słupsku dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych: Ewy Jadwigi Czerwińskiej, Mariana Kuźniara, Teresy Romualdy Kuźniar, Anny Marii Kuźniar ostatnio stale zamieszkałych w Studzienicach (77-143) przy ul. Wczasowej 19.

 w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we Wrocławiu

przeciwko Ewie Jadwidze Czerwińskiej, Marianowi Kuźniarowi, Teresie Romualdzie Kuźniar, Zbigniewowi Światek, Beacie Marii Bigda-Świątek, Annie Marii Kuźniar

o zapłatę

 

 

Sygn.akt. I C 356/18

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

                                                                                                 Sędzia                                          

 

Rejestr zmian dla: I C 356/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-18
Publikacja w dniu:
2019-07-18
Opis zmiany:
Zamieszczenie.