GIODO dla biegłych sądowych

Z uwagi na zakres zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych związanych z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych i wynikające z tego znaczne obciążenie obowiązkami o charakterze legislacyjnym, informacyjnym i organizacyjnym, nie jest obecnie możliwe przeprowadzenie przez Inspektorat zapowiadanych wcześniej szkoleń dla biegłych sądowych. Także Ministerstwo Sprawiedliwości nie posiada logistycznej możliwości organizacji i przeprowadzenia takich szkoleń. W związku z powyższym należy uznać  poprzednią informację w tym zakresie za nieaktualną.

W przypadku zmiany opisanego stanu rzeczy i uzyskania z Generalnego Inspektoratu Ochrony danych Osobowych zapewnienia o możliwości realizacji szkoleń dla biegłych sądowych, szczegóły złożonej przez Inspektorat propozycji zostaną niezwłocznie przekazane.

 

Informujemy o możliwości realizacji przez Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych adresowanych do biegłych sądowych bezpłatnych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, mających na celu przybliżenie problematyki zmian w przepisach europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które zaczną obowiązywać od dnia 25 maja 2018 roku.

W przypadku zainteresowania ze strony biegłych należy kontaktować się bezpośrednio z Departamentem Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (adres e:mail A_Dudkowska@giodo.gov.pl, telefon: (22 531-04-45) w celu uzgodnienia terminów szkoleń i innych kwestii organizacyjnych).

Rejestr zmian dla: GIODO dla biegłych sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
Aktualizacja. Dodano informację dot. szkoleń.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-03-06
Publikacja w dniu:
2018-03-06
Opis zmiany:
Zamieszczenie.