2018

Petycja nr 1

Data złożenia petycji: 02.05.2018 r.

Podmiot wnoszący petycję: Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Odwzorowanie petycji: treść

Przebieg postępowania: Sposób załatwienia petycji link.

 

 

Petycja nr 2

Do Sądu Okręgowego w Słupsku składane są pisma o charakterze petycji dotyczące tej samej sprawy - petycja w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych.

 

Pierwsza petycja wpłynęła w dniu 5 października 2018 r.

 

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

W załączeniu treść petycji wraz z załącznikami. Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

Treść petycji,

Załączniki: 

CURIA - C-618-10.pdf

CURIA C-176-17.pdf

CURIA C-186-16 (1).pdf

CURIA C-26-13.pdf

CURIA C-448-17.pdf

CURIA C-51-17.pdf

CURIA połączone C-154-15, C-307-15 i C-308-15.pdf

dyrektywa_93-13_ue.pdf

III CZP 17-15.pdf

III CZP 29-17.pdf

 

Odpowiedź na petycję nr 2

Zarządzenie nr A-0001-225/18 Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie rozpoznania petycji wielokrotnej o udostępnienie materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych.

 Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

Odpowiedź na petycje.

 

Treść zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku.

 

Petycja nr 3

Data złożenia petycji: 28.11.2018 r.

Podmiot wnoszący petycję: Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Odwzorowanie petycji: treść

Przebieg postępowania: Sposób załatwienia petycji link.

 

Petycja nr 4

Data złożenia petycji: 10.12.2018 r.

Podmiot wnoszący petycję: Piotr Zientała (Wyrażona zgodna na publikację danych osobowych)

Odwzorowanie petycji: treść

Przebieg postępowania: Sposób załatwienia petycji link.

Załączniki:

 

Petycja nr 5

Data złożenia petycji: 27.12.2018 r.

Podmiot wnoszący petycję: Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Odwzorowanie petycji: treść

Przebieg postępowania: Sposób załatwienia petycji link.

Rejestr zmian dla: 2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2019-01-22
Publikacja w dniu:
2019-01-22
Opis zmiany:
Zamieszczenie petycji nr 5
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2019-01-08
Publikacja w dniu:
2019-01-08
Opis zmiany:
Zamieszczenie petycji nr 4
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-03
Opis zmiany:
Dodano petycję nr 3
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
Dodano odpowiedź na petycję nr 2
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-10-15
Publikacja w dniu:
2018-10-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-05-22
Publikacja w dniu:
2018-05-22
Opis zmiany:
Aktualizacja. Dodano odpowiedź na petycję.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-05-09
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
Zamieszczenie.