2017

Petycja nr 1

Do Sądu Okręgowego w Słupsku składane są pisma o charakterze petycji dotyczące tej samej sprawy - petycja w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Słupsku oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”.

Pierwsza petycja wpłynęła w dniu 16 stycznia 2017r.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

W załączeniu treść petycji wraz z załącznikami.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.


Petycja - treść

zal_nr_1_Raport_RF_Kredyty_walutowe

zal_nr_2_dyrektywa_93-13_UE

zal_nr_3_sprostowanie_D93-13-uokik

zal_nr_4_eur_lex_sprostowanie_D93-13

zal_nr_5_istotny_poglad_UOKiK_mBank

zal_nr_6_istotny_poglad_UOKiK_Eurobank

zal_nr_7_istotny_poglad_RF_BankMillenium

zal_nr_8_petycja_MS_szkolenia_dla_sedziow

zal_nr_9_odp_MS_na_petycje

 

Odpowiedź na petycje.

Zarządzenie nr A-0001-31/17 Prezesa Sadu Okręgowego w Słupsku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie rozpoznania petycji wielokrotnej o udostępnienie materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych” Sędziom Sądu Okręgowego w Słupsku i Sędziom Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku.

Odpowiedź na petycje.

Treść zarządzenia Prezesa S.O. w Słupsku.

 

Rejestr zmian dla: 2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-05-09
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-03-24
Publikacja w dniu:
2017-03-24
Opis zmiany:
aktualizacja treści podstrony